IMG 20191118 134515 FotorW ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie klas siódmych naszej szkoły od listopada 2019r do stycznia 2020 roku uczestniczą w Projekcie Trzecia Misja Uniwersytetu Ekonomicznego.
Na zajęciach nasi uczniowie  rozwijają swoje kompetencje przyrodniczo-informatyczne.
Zajęcia prowadzone są w systemie akademickim, jest to cykl  10 spotkań po 8 godzin: w Pracowni Mikrobiologii Żywności oraz Pracowni Komputerowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
W ramach przeprowadzanych zajęć, uczniowie prowadzą obserwacje mikroskopowe drobnoustrojów, samodzielnie wykonują preparaty ,posiewy bakterii i grzybów oraz doskonalą swoje umiejętności laboratoryjne .Będą też  badać jakość wody i poznawać tajemnice zdrowego odżywiania.
W pracowni komputerowej odbywa się modelowanie procesów z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Uczniowie projektują procesy pracy np. w myjni samochodowej,piekarni.
Zajęcia są  profesjonalnie prowadzone,ciekawe i bardzo rozwijające; stanowią przygotowanie  akademickie i naukowe. W przyszłości  zwiększają szanse uczniów na rynku pracy zawodowej.
Ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego koordynatorem i głównym prowadzącym jest pani dr.inż Ewa Walaszczyk.Szkolnym koordynatorem jest pani Dorota Filipowska.
Program finansowany jest z Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój