cropped BOBR logo krzywe tlo finn 1600Zapraszamy do wzięcia udziału  w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym " Bóbr".

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół:

- Benjamin- klasy IV - VI

- Junior - klasy VII - VIII

Udział w Konkursie nie jest związany z żadną opłatą.

Regulamin konkursu: https://www.bobr.edu.pl/regulamin-konkursu/

Uwaga! Rejestracja on-line na stronie konkursu www.dzwonek.pl

Szczegółowe informacje zawarte są w Harmonogramie na rok 2019.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe 

Zadania w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy: wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, lub wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Rozwiązania można poprawiać.

Szczegółowe zasady konkursu :https://www.bobr.edu.pl/zasady-organizacji-zawodow/