Pedagog szkolna dla klas 4-8

Renata Rewers

zaprasza do gabinetu, który znajduje się na parterze budynku B (wejście przez sekretariat po lewej stronie)

w poniedziałki w godzinach 7:30 - 15:30

we wtorki w godzinach 10:20 - 14:40

w środy w godzinach 10:45 - 16:45

w czwartki w godzinach 7:30 - 11:30

w piątki w godzinach 7:30 - 15:30

***

Szczególnie zachęcam do spotkania, rozmowy i działania:

uczniów i rodziców potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudności szkolnych,

uczniów z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

młodzież, która ma problemy rodzinne lub popadła w konflikt z prawem,

uczniów i rodzicom w trudnej sytuacji materialnej,

uczniów mających problemy z realizacją obowiązku szkolnego i kierowanych do innych form kształcenia,

uczniów i rodziców zainteresowanych konsultacjami w sprawie wyboru ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej oraz zasad egzaminacyjnych,

uczniów, rodziców a także nauczycieli (a szczególnie wychowawców!) w każdej innej sprawie :)

Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną zapraszam na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zapraszam!