Godziny pracy psychologów:

Aleksandra Dusińska
Poniedziałek: 11:00-15:30
Wtorek: 7:30-14:30
Środa:   7:30-13:30
Czwartek: 10:00-16:30
Piątek: 7:30-13:30

 
Konsultacje i porady dla opiekunów prawnych uczniów, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. 

Zadania psychologa szkolnego

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka, w konsekwencji czego psycholog szkolny skupia swoje działania przede wszystkim na:

1. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności,

2. minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;

3. prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych,

4. współpracy z nauczycielami i rodzicami, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Problemy, z jakimi uczniowie zgłaszają się do psychologa wymagają czasu, namysłu, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.