Szanowni  Państwo,

poniżej  przedstawiamy  oferty  ubezpieczeń NNw na rok szkolny  2021/2022:

1. Generali - dokument1, dokument2

2. Uniqua - dokument

3. Signal Iduna - dokument

4. InterRisk - dokument1, dokument2, dokument3

5. Compensa - dokument


 

Catering ofertyZapraszamy  do zapoznania się z ofertami usług cateringowych na dostawę obiadów do  szkoły  w roku  szkolnym 2021/2022:

1. Oferta 1 - pobierz

2. Oferta 2 - pobierz, Dodatkowe menu do Oferty2 - pobierz

3. Oferta 3 - pobierz

4. Oferta 4 - pobierz,  przykładowe menu - pobierz

 

 

 

ogloszenieRada Rodziców poszukuje dostawcy obiadów na rok  szkolny 2021/2022. Oferty należy  składać do 31 maja 2021 roku na adres mailowy  szkoły.

W dniu 15.09.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. 


Powołano Prezydium Rady, w skład którego weszli:
1. Anna Momot - przewodnicząca
2. Katarzyna Muchorowska - zastępca przewodniczącej
3. Małgorzata Kozłowska - skarbnik
4. Karolina Tarnowska - sekretarz

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Joanna Wandycz
2. Ewelina Jarosz
3. Marta Wawrzynów

Jednogłośnie ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców, która wynosić będzie 60 zł od rodziny. Prosimy rodziców, którzy planują dokonanie wpłaty, aby uczynili to, w miarę możliwości do dnia 15.11.2020 r., ułatwi to planowanie wydatków na cały rok szkolny.

Dobrowolne wpłaty należy przelewać na konto Rady Rodziców 25957410282002001305500001, wpisując w tytule IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz KLASĘ, pozwoli to na sporządzenie wykazu wpłat w poszczególnych oddziałach klasowych.

Najbliższe spotkanie RR odbędzie się 06.10.2020 r. o godz. 17.30, w budynku B. Zapraszamy do udziału.
                                                                                         Rada Rodziców 

Poniżej przedstawiamy zakres proponowanego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów naszej szkoły.
Składka od osoby wynosi 50 zł (za brata/siostrę - 25 zł) i należy ja uiścić do dnia 10.09.2019 (wywiadówki).

Zakres ubezpieczenia
Drodzy Rodzice,
poniżej wykaz wpłat w poszczególnych klasach (stan na dzień 2.12.2016 r.)

kl.0 - 325 zł
kl.1a- 375 zł
kl.1b- 150 zł
kl.2a- 500 zł
kl.2b- 375 zł
kl.2c- 250 zł
kl.2d- 325 zł
kl.3a- 425 zł
kl.3b- 355 zł
kl.3c- 50 zł
kl.4a- 175 zł
kl.4b- 275 zł
kl.4c- 150 zł
kl.5a- 335 zł
kl.5b- 275 zł
kl.5c- 300 zł
kl.6a- 250 zł
kl.6b- 0

Dziękujemy za dokonane wpłaty. Przypominamy, że dobrowolne składki można wpłacać na konto Rady Rodziców. Zebrane środki są w całości przeznaczane na potrzeby naszych dzieci.
Rada Rodziców
Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców dziękuje tym z Państwa, którzy wpłacili składkę na konto Rady. Poniżej wykaz wpłat w poszczególnych klasach (stan na dzień 7.11.2016 r.)

kl.0 - 25 zł
kl.1a-50 zł
kl.1b-25 zł
kl.2a-75 zł
kl.2b-100 zł
kl.2c-175 zł
kl.2d-250 zł
kl.3a-25 zł
kl.3b-50 zł
kl.3c-50 zł
kl.4a- 0
kl.4b- 225 zł
kl.4c- 25 zł
kl.5a- 75 zł
kl.5b- 275 zł
kl.5c- 200 zł
kl.6a- 200 zł
kl.6b- 0
Łącznie 1825 zł.

Przed nami zakup:
- upominków mikołajkowych, w tym roku będą miały one charakter sportowy (ok.800 zł),
- głośników do klas wskazanych przez nauczycieli (ok. 1200zł).
Do tej pory zakupiliśmy lektury do biblioteki szkolnej (557,74zł)

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat. Przypominamy, że są one dobrowolne.

Rada Rodziców
W dniu 20.09.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. Wybrano Prezydium Rady, w skład którego weszli:
1. Anna Momot - przewodnicząca
2. Grzegorz Chotia - zastępca przewodniczącego
3. Ewelina Jarosz - skarbnik
4. Karolina Tarnowska - sekretarz

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Andrzej Walczak
2. Grzegorz Haręża
3. Małgorzata Kudera-Lip

Jednogłośnie ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców, która wynosić będzie 50 zł od rodziny.

Dobrowolne wpłaty prosimy przelewać na konto Rady Rodziców 25957410282002001305500001.

Najbliższe spotkanie RR odbędzie się 7.11.2016 r. o godz. 17.30.

Kolejne zebrania zaplanowano na każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W przypadku zmiany terminu członkowie Rady zostaną wcześniej poinformowani.
Członkowie Rady Rodziców pragną podziękować wszystkim Rodzicom, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniu III Festynu Rodzinnego. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny pokazaliśmy, że RAZEM możemy robić naprawdę wielkie rzeczy dla naszych dzieci!
Wierzymy, że za rok z równie wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpimy do organizacji kolejnego festynu.
Dzięki temu przedsięwzięciu udało nam się zgromadzić środki finansowe w wysokości 10,772 zł. Po odjęciu kosztów związanych z organizacją (1776,49 zł ), konto Rady Rodziców zasiliła kwota 8995.51 zł. Do tej kwoty należy dodać także zysk ze sprzedaży makulatury i elektrośmieci, gdyż ta inicjatywa miała także wspomóc organizację festynu.
Zgromadzone środki wynoszą łącznie 9995,51 zł.

Dla porównania - w zeszłym roku festyn dał dochód 8011,87 zł, koszty związane z organizacją wyniosły 1346,85 zł. Zysk wyniósł 6665,02 zł.

Drodzy Rodzice, dziękujemy !

Rada Rodziców