1. Regulamin oddziału przedszkolnego  -  pobierz

2. Procedura bezpiecznego  pobytu  dziecka w oddziale przedszkolnym - pobierz