Szanowni Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów!

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, spotkanie z Rodzicami nie może odbyć się
w szkole. Przekazujemy poniżej najważniejsze informacje organizacyjne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.
 • Listy z przydziałem uczniów do klas oraz nazwiskami wychowawców zostaną wywieszone na drzwiach szkoły (wejście główne) w ostatnim tygodniu sierpnia.
 • Nauka w naszej szkole odbywa się w trybie dwuzmianowym.
 • Oferta edukacyjna klas I – III jest niezwykle bogata, ponieważ w planie lekcji uwzględnione są dodatkowe zajęcia edukacyjne: język niemiecki, szachy, taniec.
 • Na początku września przestawiamy ofertę dodatkowych zajęć - płatnych, które odbywają się na terenie szkoły.
 • Szkoła posiada stołówkę (bez kuchni), Rada Rodziców dokonuje wyboru firmy cateringowej. Obiady są odpłatne.
 • Uczniów na co dzień wspierają pedagog i psycholog szkolny oraz logopeda.
 • Szkoła posiada salę do zajęć terapii sensorycznej.
 • Uczniowie mogą korzystać z dowozów szkolnych (Regulamin dostępny na stronie szkoły). Oświadczenia i zgody składa się na początku roku szkolnego.
 • W pracy wykorzystujemy dziennik elektroniczny (Librus).
 • Prosimy o podpisanie wszystkich podręczników, zeszytów, przyborów, worków.
 • Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców na początku września.
 • Na uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
 • Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.