1. Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się we wrześniu lub październiku.
 2. Do Komisji Wyborczej należą opiekunowie Samorządu oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego z poprzedniego roku.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, równym, powszechnym
  i większościowym.
 4. Zgłaszanie kandydatów:
 5. Do SU może kandydować uczniowie klas 4 - 8. Dopuszcza się max.
  1 kandydata z jednej klasy.
 6. Kandydat powinien cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli.
 7. Wyniki w nauce kandydata powinny być co najmniej zadowalające, aby praca w Samorządzie nie zakłócała procesu dydaktycznego.
 • Każdy kandydat ma prawo do przeprowadzenia kampanii wyborczej, której koszt ponosi indywidualnie.
 • W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:
 • wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
 • organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na godzinach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy,
 • prezentacje kandydata we wszystkich klasach, za zgodą nauczycieli.

8.  Przebieg wyborów:

 • głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
 • uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie klas 4 - 8
 • w dniu wyborów obowiązuje tzw. „cisza wyborcza”.
 • głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny, przez uprawnionego do głosowania ucznia, kartki z nazwiskiem faworyta,
 • głos jest nieważny, jeśli karta do głosowania jest zniszczona bądź znajduje się na niej nieprawidłowe nazwisko oraz gdy zaznaczono więcej niż dwa nazwiska.

9. Obliczanie głosów, ogłaszanie wyników:

obliczania głosów dokonuje Komisja Wyborcza w obecności Opiekuna,

otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji Wyborczej,

w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące Członkami Komisji Wyborczej; karty do głosowania są po zakończeniu wyborów komisyjnie niszczone,

wyniki ogłoszone mogą być na tablicy informacyjnej oraz poprzez dziennik Librus

10.Wybrany Zarząd Samorządu Uczniowskiego może ustalić swoje funkcje w Samorządzie drogą consensusu.

11.Dlaczego warto kandydować na przewodniczącego USS?

 • aby dać możliwość sobie i innym uczniom wypowiadania się w sprawach dotyczących szkoły,
 • aby reprezentować młodzież w rozmowach z p. Dyrektor i nauczycielami,
 • aby doskonalić samego siebie i stawiać przed sobą ambitne cele,
 • aby pokazać kreatywną stronę swojej osobowości,
 • aby rozwijać autoprezentację,
 • aby kształtować umiejętności przywódcze i ćwiczyć pracę zespołową,
 • 12.Sylwetka Przewodniczącego Szkoły Podstawowej im Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Osoba kandydująca na najwyższą funkcję w społeczności uczniowskiej, powinna:

 • mieć nienaganną opinię wśród uczniów i nauczycieli
 • cechować się wysoką kulturą osobistą,
 • swoją postawą i zachowaniem w czasie zajęć i przerw być wzorem do naśladowania,
 • cechować się: kreatywnością, odwagą, towarzyskością,
 • osiągać zadowalające oceny przedmiotowe
 • przestrzegać zasad zawartych w Statucie Szkoły
 •