Zastanawiasz się jaki zawód wybrać? Co będzie dla Ciebie odpowiednie? Szukasz informacji? Zapraszam do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi poszczególnych zawodów z danych obszarów zawodowych.

Zawody z obszaru medyczno -społecznego
Zawody rolniczo- leśne z ochroną środowiska
Zawody z obszaru mechanicznego
Zawody administracyjne i usługowe – cz. 1
Zawody elektryczno-elektroniczne
Zawody z obszaru turystyczno-gastronomicznego
Zawody artystyczne
Zawody z obszaru budownictwa
Zawody z obszaru mechanicznego – cz.2


Publikacje zostały przygotowane przez KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) w ramach projektu: „Edukacja dla pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacje pochodzą ze strony: www.koweziu.edu.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej od roku szkolnego 2017/2018 wprowadziło do klas 7, a w następnym roku do klas 8 przedmiot DORADZTWO ZAWODOWE.

Przewidziane godziny to 10 godzin na cały rok szkolny. Nasza szkoła program doradztwa zamierza zrealizować w drugim semestrze szkolnym. Zaplanowane dla Państwa dzieci są dwie wycieczki zawodoznawcze oraz 5 godzin warsztatów z doradcą zawodowym.  

W klasach siódmych (następnie w ósmych) prowadzone zajęcia będą miały charakter spotkań grupowych, integracyjnych, diagnostycznych.
Najważniejsze jest umożliwienie samopoznania uczniów, praca na mocnych stronach dziecka, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie. Zadania będą realizowane poprzez grupowe warsztaty integracyjne, symulacje i ćwiczenia diagnostyczne. 
Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie elementów zawodoznawczych - poznanie lokalnego rynku pracy i jego potrzeb; zadania będą realizowane poprzez grupowe warsztaty integracyjne z elementami zawodoznawstwa, treningu komunikacji, mediacji i negocjacji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych (symulacja rekrutacji, rozwiązywanie zadań trudnych przed kamerą), symulacje i ćwiczenia diagnostyczne.

Poniżej przedstawiamy schemat ścieżki edukacyjnej oraz najpotrzebniejsze wyszukiwarki dotyczące doradztwa zawodowego.

Anna Stelmach
Doradca edukacyjno-zawodowy


Zasoby dla ucznia i rodzica 1. Ścieżka edukacyjna ►Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od: 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.►Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od: 1 września 2019 r.2. Multimedia dla ucznia i rodzica
filmy o zawodach http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/
drogi zawodowe http://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/
wybór szkoły i zawodu http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu
mapa karier https://mapakarier.org/#/map?_k=u158e9

3. wyszukiwarki zawodów i kierunków studiów
wyszukiwarka zawodów http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/
karty zawodów http://ma.net.pl/wz/
opis grup zawodowych http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu
wybieram studia http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/pages/about/mature-exams-register
wybieram studia https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/serwis.php?s=3164

4. testy i ćwiczenia diagnostyczne
testy diagnostyczne http://rpz.pceluban.pl/?page_id=16588test
moje zainteresowania a kierunek studiów https://mlodziwlodzi.pl/kompetencjometr/test
wybieram zawód http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy
test przedsiębiorczości http://www.e-zamek.pl/
test Labirynt zawodów http://www.labirynt-zawodow.progra.pl/index.html?page=przetestuj-sie
gra Klocki kariery - planowanie kariery http://www.klockikariery.ore.hm.pl/
test zainteresowań i predyspozycji zawodowych http://einsteinpce.strefa.pl/gimnazjum/index.htm
test obszarów i kompetencji zawodowych http://www.kluczdokariery.pl/testy/czy-wiesz-jaki-zawod-jest-dla-ciebie-najlepszy/form,2,0.htm
gotowość do kariery http://www.kdk.progra.pl/
zbiór testów doradczych http://www.gimmaniowy.czorsztyn.iap.pl/doradztwo/testy.html