Być odpowiedzialnym Europejczykiem.
W ramach projektu powstanie przewodnik dydaktyczny dla klas 4-6 szkół podstawowych. Dzięki niemu nasza szkoła będzie nośnikiem integracji europejskiej wśród uczniów.
Szkoła współpracy
Celem działań w projekcie jest przekazanie wiedzy na temat roli i zadań samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy na terenie szkoły i przedszkola, a także wsparcie nauczycieli, uczniów i rodziców w tworzeniu wspólnej koalicji w szkole dla uczenia się, rozwoju i dorastania dzieci i młodzieży.
WF z klasą
Udział naszej szkoły w programie ”WF z klasą” przyniósł wiele korzyści, przede wszystkim odświeżenie spojrzenia na to, co dzieje się na wychowaniu fizycznym.
Opinie uczniów przyczyniły się do wprowadzenia zmian, które uatrakcyjniają lekcje wf-u, przyczyniają się do większego zaangażowania i zadowolenia uczniów.
Zielona flaga
Od roku 2013/14 nasza szkoła rozpoczęła starania o uzyskanie Międzynarodowego Certyfikatu Ekologicznego "Zielona flaga" w ramach programu "Szkoły dla ekorozwoju".
W projekcie tym odbywa się szereg działań proekologicznych, związanych z recyklingiem odpadów, z bioróżnorodnością i zdrowym odżywianiem.Stań po zielonej stronie mocy
Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu selektywnej zbiórki odpadów oraz recyclingu, poprawy świadomości ekologicznej. Celem akcji jest zbiórka m.in.: płyt CD/DVD/BR, zużytych telefonów, baterii, ładowarek od telefonów, etui od płyt CD/DVD/BR, kabli, pilotów (od TV), pendrivów, dysków HDD, słuchawek itp.Lepsza szkoła
Uczniowie klas IV-VI uczestniczą w ogólnopolskim projekcie "Lepsza szkoła" przygotowującym ich do napisania sprawdzianu szóstoklasisty. Programy Wielki sprawdzian i Próbny sprawdzian, skorelowane z podręcznikami do nauczania języka polskiego „Między nami”, pozwalają ponadto porównać wyniki nauczania naszych uczniów z wynikami wojewódzkimi i ogólnopolskimi.