1. Powstanie, historia szkoły
Nasza szkoła działa nieprzerwanie od 1945 roku. Początkowo lekcje odbywały się w starym poniemieckim budynku stojącym na tyłach dzisiejszej szkoły. W styczniu 1963 roku oddano do użytku tzw. Tysiąclatkę, w której uczymy się do dziś. W związku z wciąż powiększającą się liczbą mieszkańców powstały plany rozbudowy naszej placówki i z pewnością już najbliższe lata przyniosą ich realizację.

2. Położenie
Atrakcyjne położenie naszej szkoły docenią przede wszystkim nowi mieszkańcy naszej gminy, a zwłaszcza ci, którzy przenieśli się do nas z Wrocławia. Budynek otacza rozległy, częściowo zadrzewiony teren zielony, na którym uczniowie mają do dyspozycji ścieżkę zdrowia, bieżnię, a także boisko do piłki nożnej (obecnie w trakcie rewitalizacji). Cały teren jest ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem. Naprzeciwko szkoły znajduje się plac zabaw, a także park. Budynek szkolny znajduje się przy bocznej uliczce, która zapełnia się samochodami jedynie w godzinach przyjazdu i odjazdu uczniów. 

spzorawina
3. Baza lokalowa 
Podstawą bazy  lokalowej naszej szkoły są dwa budynki "A i B", zlokalizowane przy  ul Kopernika w Żórawinie. Dwukondygnacyjny budynek  "A" naszej szkoły mieści 9 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1-3, dwie sale dla zerówek, pracownię informatyczną, nowocześnie wyposażone sale świetlicy  szkolnej, bibliotekę oraz – w bloku sportowym - salę gimnastyczną i salkę do gimnastyki korekcyjnej.  W budynku "B" znajduje się 14 sal lekcyjnych dla uczniów klas IV-VIII,  pracownia informatyczna, biblioteka oraz nowoczesna hala sportowa.


4. Kadra pedagogiczna
Jesteśmy szkołą wspierającą naturalny rozwój ucznia, także tego o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla nas Państwa dziecko jest najważniejsze. Oprócz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotowców w skład naszej kadry wchodzą pedagog i pedagog specjalny (opiekun ucznia niepełnosprawnego), a także psycholog oraz logopeda, którzy prowadzą również indywidualne zajęcia dla uczniów.

5. Oddziały, ilość uczniów
W naszej placówce uczy się aktualnie około 500 dzieci w czternastu oddziałach klas I-III, piętnastu klasach IV-VIII i dwóch zerówkach. Klasy są mało liczne, zwykle uczy się w nich do 25 dzieci, co zapewnia optymalne warunki nauczania.

6. Nauka języków obcych                                                                                           Nauczanie języków obcych to nasz atut. Językiem wiodącym w naszej szkole jest język angielski, który dzieci poznają już od klasy zerowej. Dodatkowo wszyscy uczniowie klas IV-VIII uczą się języka niemieckiego (w wymiarze dwóch godzin tygodniowo). Zależy nam, by nasi wychowankowie osiągnęli sukces edukacyjny w następnym etapie nauczania, gdy drugi język obcy będzie już obowiązkowy.

7. Działalność świetlicy
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców aktywnych zawodowo wydłużyliśmy w ostatnich latach czas pracy świetlicy szkolnej. W godzinach od 7.00 do 17.00 uczniowie uczestniczą w różnorodnych ciekawych zajęciach, próbują swych sił w quizach i konkursach, biorą udział w grach i zabawach na świeżym powietrzu, a także w imprezach świetlicowych. Istnieje również możliwość skorzystania z dwudaniowego posiłku. Szkoła to nie tylko nauka! Nasza świetlica daję szansę aktywnego odpoczynku oraz zdobycia nowych przyjaciół.

8. Zajęcia dodatkowe
Chcąc zapewnić naszym uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań i talentów, co roku poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach Centrum Mistrzostwa Informatycznego -  ucząc się programowanie i  robotyki, doskonalą język angielski z native speakerem, trenują siatkówkę, judo i karate, uczą się gry w szachy. Prężnie działa również koło filmowe i warsztaty teatralne.

9. Projekty i programy
Chcemy być szkołą nowoczesną, kształcącą ucznia na miarę XXI wieku, dlatego angażujemy się w ciekawe programy i projekty. W tym roku rozpoczynamy udział w unijnym projekcie pt.: Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim. Dbając o wysoki poziom nauczania uczestniczymy w ogólnopolskich projektach: Lepsza szkoła, WF z klasą, SuperKoderzy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Być odpowiedzialnym Europejczykiem oraz Szkoła współpracy. W ramach działań proekologicznych realizujemy projekt Stań po zielonej stronie mocy oraz staramy się o prestiżowy Międzynarodowy Certyfikat Ekologiczny "Zielona flaga", Eco Schools oraz Szkoła Promująca Zdrowie.