W tym tygodniu odbył się konkurs KoALa, którego zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia.

W konkursie wzięły udział 53 osoby, w dwóch kategoriach wiekowych.

Najlepszymi okazali się:
- Natalia Olasz kl. 8a - 52/70 pkt.
- Oskar Tarnowski kl. 7as - 30/70 pkt.
- Adrianna Netter kl. 8c - 28/70 pkt.