12 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie zapoznawczo-formacyjne młodzieży Powiatu Wrocławskiego, w celu powołania Młodzieżowej Rady Powiatu. Naszą gminę reprezentowali uczniowie klasy VII a w składzie: Justyna Turowska, Franciszek Matyjas, Oskar Tarnowski oraz Oliwier Pawełczyk. Po prezentacji organizatorów oraz przedstawieniu przez nich idei oraz celu spotkania odbyły się „gry zapoznawcze”, które pozwoliły na bliższe poznanie się wszystkich uczestników, a także na zawiązanie pierwszych kontaktów młodzieży z różnych gmin naszego powiatu. Po przerwie obiadowej nastąpił punkt kulminacyjny, na który wszyscy czekali – debata nt. „Czy warto się angażować w życie społeczne?” z udziałem Starosty Powiatu Wrocławskiego Pana Romana Potockiego, Prezesa Stowarzyszenia Młody Dolny Śląsk i przedstawiciela rady młodzieżowej. Pierwszy sukces już za nami, bowiem przedstawiciele naszej gminy wrócili ze świadomością, że mogą mieć realny wpływ na sprawy publiczne na poziomie lokalnym.