Dokumenty:

 

1. Regulamin korzystania ze Szkolnej  Hali  Sportowej - pobierz

 

2.  Harmonogram zajęć w roku  szkolnym 2020/2021 - pobierz