1. Szkoła Podstawowa w Żórawinie (pedagog, psycholog) - tel. 71 3165038 lub 71 3165132

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - tel. 71 7221860

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie - tel. 71 3814175 lub 71 3165103 w.75

4. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska linia" - tel. 22 6687000

5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116111

6. Rzecznik Praw Dziecka - tel. 800121212

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - tel. 71 3434729

8. Policja - Żórawina - tel. 71 3165007

9. Policja - Wrocław Krzyki - tel. 71 7824600 lub 997