Chemia w małej skali (small-scale chemistry – SSC) jest techniką wspomagającą doświadczalne nauczanie chemii. Polega na pracy z niewielkimi ilościami substancji, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas jego przeprowadzenia i umożliwia dokładniejsze omówienie. Innowacyjna technika Small-Scale Chemistry pozwalana nowoczesne, całościowe, przejrzyste, przyjazne i aktywizujące podejście do doświadczalnej strony nauczania przedmiotów przyrodniczych uczniów i studentów.

Technika ta wymaga często zastosowania nietradycyjnej aparatury. Eksperymenty niejednokrotnie wykonywane są z wykorzystaniem przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym. Technika SSC ułatwia efektywne nauczanie poprzez samodzielne wykonywanie przez uczniów doświadczeń ukazujących istotę przemian chemicznych.

 

Klasyczny, szkolny sprzęt laboratoryjny można zastąpić innymi łatwiej osiągalnymi elementami. Duże znaczenie odgrywa zastępowanie niektórych  tradycyjnych, drogich odczynników chemicznych tańszymi i bardziej dostępnymi substancjami osiągalnymi w tzw. domowej chemii (household chemicals).

Uczniowie klas 8a i 8b wzięli udział w warsztatach chemicznych, podczas których  samodzielnie wykonywali doświadczenia w technice chemii w małej skali. Otrzymali zestawy doświadczalne i wypełniali karty pracy, ucząc się opisywać doświadczenia. Tym razem poznawali wskaźniki kwasowo-zasadowe.

Celem zajęć była:

OBSERWACJA ZMIAN BARW WSKAŹNIKÓW KWASOWO-ZASADOWYCH W ŚRODOWISKU KWAŚNYM, OBOJĘTNYM            I ZASADOWYM.