7.11.2018 roku w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie odbyła się lekcja pokazowa organizowana przez Zakład Gospodarowania Odpadami Gać – Oława. W Warsztatach udział wzięły klasy II „a”, III „a”, III „b”. Warsztaty miały na celu przedstawienie działań związanych przede wszystkim z ochroną środowiska, ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz racjonalnym zagospodarowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych.

 

Zwiększeniem świadomości uczniów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym głównie w zakresie recyklingu. W dniu 30.11.2018 zostaliśmy również zaproszeni do udziału w wycieczce do Zakładów Gospodarowania Odpadami Gać, w ramach której dzieci poznały zasady recyklingu, zobaczyły co tak na prawdę dzieje się ze śmieciami po zabraniu ich przez śmieciarkę oraz przekonali się, że śmieci mogą być całkowicie przetworzone, co ma olbrzymi wpływ na jakość środowiska. Zwiedzanie zakładu poprzedzała prelekcja na której omawialiśmy problematykę ochrony środowiska, zasobów naturalnych i przyrodniczych, a także zanieczyszczenia powietrza oraz wód. Rozmawialiśmy również o likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Malwina Łukaszewicz