Psycholog szkolna dla klas IV-VIII
Aleksandra Dusińska
Gabinet 209, I piętro

Poniedziałek: 7:45-12:00
Wtorek: 7:30-15:30
Środa: 7:30-11:30
Czwartek: 10:15-16:30
Piątek: 7:30-15:00

Psycholog szkolna dla klas 0-III
Joanna Dziedzic

Poniedziałek: 9:15-15:30
Wtorek: 8:45-15:45
Środa: 8:00-13:30
Czwartek: 9:30-15:45
Piątek: 7:30-12:30

 
Konsultacje i porady dla opiekunów prawnych uczniów, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. 

Zadania psychologa szkolnego

Naczelną wartością dla psychologa szkolnego jest dobro dziecka, w konsekwencji czego psycholog szkolny skupia swoje działania przede wszystkim na:

1. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności,

2. minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz realizacji rożnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnych uczniów;

3. prowadzeniu terapii indywidualnej, rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych,

4. współpracy z nauczycielami i rodzicami, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Problemy, z jakimi uczniowie zgłaszają się do psychologa wymagają czasu, namysłu, uważnego wysłuchania, a także dłuższej rozmowy. Zdarzają się problemy lub sytuacje w klasie, które nie mogą czekać, wymagają szybkiego działania albo interwencji. Dlatego sposób pracy psychologa w szkole jest na tyle elastyczny, by mógł poświęcić czas i uwagę uczniowi zawsze wtedy, kiedy istnieje taka potrzeba.