Przewodniczący

Filip Skowron

Klasa: 3b

Funkcja: Przewodnicząca Małego Samorządu

   
Zastępca 1 Aleksandra Rok 
Klasa: 2c 
Funkcja: Wiceprzewodnicząca Małego Samorządu
Zastępca2 Mateusz Królikowski 
Klasa: 2a 
Funkcja: Wiceprzewodnicząca Małego Samorządu

Czytaj więcej: Mały Samorząd Uczniowski

                      Nr telefonu do świetlicy: 798063946

PRACOWNICY ŚWIETLICY:

·         Miłosz Bandura

·         Anna Blunt

·         Mateusz Biernacki

·         Anna Gasior

·         Krzysztof Jac

·         Małgorzata Kasprzak

·         Malwina Łukaszewicz

·         Renata Rewers

 

PLAN DNIA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  • 6.30-8.00 – zbiórka uczniów dojeżdżających i dochodzących,  pogadanka z dziećmi, poranna gimnastyka, zabawy i gry,
  • 8.00-9.45 – dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe , układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków), zajęcia zgodne z tematem dnia,
  • 9.45-12.30 – zajęcia zgodne z tematem dnia (plastyczne, czytelnicze,  aktorskie, muzyczne, quizy, gry, zajęcia integracyjne),
  • 12.25– 12.45– przerwa obiadowa,
  • 12.45 – 13:30– odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche  czytanie (grupa młodsza),  gry i zabawy na boisku szkolnym
  • 13.30- 13.45 – przerwa obiadowa
  • 13.50 – 15:00  - odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche   czytanie (grupa starsza),, gry i zabawy na boisku szkolnym.
  • 15.00 – 16.00 - zajęcia plastyczne, czytelnicze,  aktorskie, muzyczne, quizy, gry, zabawy w sali gimnastycznej lub na placu szkolnym,
  • 16.00 – 17.00 – relaks przy muzyce, czytanie lub oglądanie bajek, odpoczynek, porządkowanie świetlicy.

PLAN ROKU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Na rok 2018/2019 zaplanowane są następujące tematy:

Wrzesień -Październik 

Listopad

Grudzień

Styczeń - Luty

Luty-Marzec

Kwiecień

Maj-Czerwiec

Czerwiec

Czytaj więcej: Świetlica szkolna