^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

Rada Rodziców w roku 2020/2021

W dniu 15.09.2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. 


Powołano Prezydium Rady, w skład którego weszli:
1. Anna Momot - przewodnicząca
2. Katarzyna Muchorowska - zastępca przewodniczącej
3. Małgorzata Kozłowska - skarbnik
4. Karolina Tarnowska - sekretarz

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Joanna Wandycz
2. Ewelina Jarosz
3. Marta Wawrzynów

Jednogłośnie ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców, która wynosić będzie 60 zł od rodziny. Prosimy rodziców, którzy planują dokonanie wpłaty, aby uczynili to, w miarę możliwości do dnia 15.11.2020 r., ułatwi to planowanie wydatków na cały rok szkolny.

Dobrowolne wpłaty należy przelewać na konto Rady Rodziców 25957410282002001305500001, wpisując w tytule IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz KLASĘ, pozwoli to na sporządzenie wykazu wpłat w poszczególnych oddziałach klasowych.

Najbliższe spotkanie RR odbędzie się 06.10.2020 r. o godz. 17.30, w budynku B. Zapraszamy do udziału.
                                                                                         Rada Rodziców 

Ubezpieczenie NNW

Poniżej przedstawiamy zakres proponowanego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla uczniów naszej szkoły.
Składka od osoby wynosi 50 zł (za brata/siostrę - 25 zł) i należy ja uiścić do dnia 10.09.2019 (wywiadówki).

Zakres ubezpieczenia

Rada Rodziców - lista włat

Drodzy Rodzice,
poniżej wykaz wpłat w poszczególnych klasach (stan na dzień 2.12.2016 r.)

kl.0 - 325 zł
kl.1a- 375 zł
kl.1b- 150 zł
kl.2a- 500 zł
kl.2b- 375 zł
kl.2c- 250 zł
kl.2d- 325 zł
kl.3a- 425 zł
kl.3b- 355 zł
kl.3c- 50 zł
kl.4a- 175 zł
kl.4b- 275 zł
kl.4c- 150 zł
kl.5a- 335 zł
kl.5b- 275 zł
kl.5c- 300 zł
kl.6a- 250 zł
kl.6b- 0

Dziękujemy za dokonane wpłaty. Przypominamy, że dobrowolne składki można wpłacać na konto Rady Rodziców. Zebrane środki są w całości przeznaczane na potrzeby naszych dzieci.
Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,
Rada Rodziców dziękuje tym z Państwa, którzy wpłacili składkę na konto Rady. Poniżej wykaz wpłat w poszczególnych klasach (stan na dzień 7.11.2016 r.)

kl.0 - 25 zł
kl.1a-50 zł
kl.1b-25 zł
kl.2a-75 zł
kl.2b-100 zł
kl.2c-175 zł
kl.2d-250 zł
kl.3a-25 zł
kl.3b-50 zł
kl.3c-50 zł
kl.4a- 0
kl.4b- 225 zł
kl.4c- 25 zł
kl.5a- 75 zł
kl.5b- 275 zł
kl.5c- 200 zł
kl.6a- 200 zł
kl.6b- 0
Łącznie 1825 zł.

Przed nami zakup:
- upominków mikołajkowych, w tym roku będą miały one charakter sportowy (ok.800 zł),
- głośników do klas wskazanych przez nauczycieli (ok. 1200zł).
Do tej pory zakupiliśmy lektury do biblioteki szkolnej (557,74zł)

Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat. Przypominamy, że są one dobrowolne.

Rada Rodziców

Pierwsze spotkanie Rady Rodziców

W dniu 20.09.2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców. Wybrano Prezydium Rady, w skład którego weszli:
1. Anna Momot - przewodnicząca
2. Grzegorz Chotia - zastępca przewodniczącego
3. Ewelina Jarosz - skarbnik
4. Karolina Tarnowska - sekretarz

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Andrzej Walczak
2. Grzegorz Haręża
3. Małgorzata Kudera-Lip

Jednogłośnie ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców, która wynosić będzie 50 zł od rodziny.

Dobrowolne wpłaty prosimy przelewać na konto Rady Rodziców 25957410282002001305500001.

Najbliższe spotkanie RR odbędzie się 7.11.2016 r. o godz. 17.30.

Kolejne zebrania zaplanowano na każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. W przypadku zmiany terminu członkowie Rady zostaną wcześniej poinformowani.

Efekty III Festynu

Członkowie Rady Rodziców pragną podziękować wszystkim Rodzicom, którzy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniu III Festynu Rodzinnego. Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny pokazaliśmy, że RAZEM możemy robić naprawdę wielkie rzeczy dla naszych dzieci!
Wierzymy, że za rok z równie wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpimy do organizacji kolejnego festynu.
Dzięki temu przedsięwzięciu udało nam się zgromadzić środki finansowe w wysokości 10,772 zł. Po odjęciu kosztów związanych z organizacją (1776,49 zł ), konto Rady Rodziców zasiliła kwota 8995.51 zł. Do tej kwoty należy dodać także zysk ze sprzedaży makulatury i elektrośmieci, gdyż ta inicjatywa miała także wspomóc organizację festynu.
Zgromadzone środki wynoszą łącznie 9995,51 zł.

Dla porównania - w zeszłym roku festyn dał dochód 8011,87 zł, koszty związane z organizacją wyniosły 1346,85 zł. Zysk wyniósł 6665,02 zł.

Drodzy Rodzice, dziękujemy !

Rada Rodziców

Aktualna wysokość wpłat na konto Rady Rodziców

kl. 0 - 0,00 zł
kl. Ia - 400,00 zł
kl. Ib - 425,00 zł
kl. Ic - 325,00 zł
kl. Id - 325,00 zł
kl. IIa - 375,00 zł
kl. IIb - 450,00 zł
kl. IIc - 415,00 zł
kl. IIIa - 100,00 zł
kl. IIIb - 675,00 zł
kl. IIIc - 550,00 zł
kl. IVa - 495,00 zł
kl. IVb - 425,00 zł
kl. IVc - 225,00 zł
kl. Va - 150,00 zł
kl. Vb - 445,00 zł
kl. VIa - 275,00 zł
kl. VIb - 50,00 zł

Wpłaty na konto Rady Rodziców

Przedstawiamy informację dotyczącą wysokości wpłat na konto Rady Rodziców (stan na dzień 7.12.2015):

Kl. 0 - 0,00 zł
Kl. Ia - 375,00 zł
Kl.Ib - 350,00 zł
Kl.Ic - 325,00 zł
Kl.Id - 275,00 zł
Kl.IIa - 25,00 zł
Kl.IIb - 450,00 zł
Kl.IIc - 415,00 zł
Kl.IIIa - 0,00 zł
Kl.IIIb - 650,00 zł
Kl.IIIc - 525,00 zł
Kl.IVa -495,00 zł
Kl.IVb - 375,00 zł
Kl.IVc - 0,00 zł
Kl.Va - 50,00 zł
Kl.Vb - 295,00 zł
Kl.VIa - 275,00 zł
Kl.VIb - 0,00 zł

Łącznie: 4.880,00 zł

Do tej pory Rada Rodziców sfinansowała zakup upominków mikołajkowych na kwotę 666,00 zł. Przed Radą pomoc finansowa w organizacji balu karnawałowego dla klas 0-VI.
Jeśli Państwo chcieliby dokonać wpłaty na konto Rady Rodziców można to zrobić w każdej chwili.
Rada Rodziców bardzo dziękuje za dotychczasowe wpłaty.

Rada Rodziców - 2015/16

W dniu 17.09.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców.
Wybrano Prezydium rady, w skład którego weszli:
1. Grzegorz Haręża - przewodniczący
2. Anna Momot - zastępca przewodniczącego
3. Ewelina Jarosz - skarbnik
4. Karolina Tarnowska - sekretarz

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Monika Wojciechowska
2. Andrzej Walczak
3. Wioletta Formella

Jednogłośnie ustalono wysokość dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców, która wynosić będzie 50 zł od rodziny.
Uchwalono, że w bieżącym roku szkolnym nie będzie 50% zwrotu na rzecz klasy.
Dobrowolne wpłaty prosimy przelewać na konto Rady Rodziców 25957410282002001305500001.

Najbliższe spotkanie RR odbędzie się 6.10.2015 r. o godz. 17.30 w sali nr 23.

Kolejne zebrania zaplanowano na każdy pierwszy wtorek miesiąca. W przypadku zmiany terminu członkowie Rady będą wcześniej poinformowani.

Wybory Rady Rodziców

Dnia 11.09.2014 odbyło się I spotkanie Rady Rodziców, dziękujemy przedstawicielom klas za przybycie. 
Wybrano nowy skład Prezydium Rady Rodziców:  

przewodniczący- Grzegorz Haręża - kl. II b
zastępca przewodniczącego - Anna Momot - kl. III b
skarbnik - Alicja Maligranda - kl. III c
sekretarz - Karlina Tarnowska - kl. O a    

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:  
Piotr Bielec - kl. II b
Kielich Tomasz - kl. O b
Bożena Szymańska - kl. IV a  

  Zebrania Rady Rodziców obywać się będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17.30. W przypadku zmiany terminu informacja będzie pojawiała się na stronie internetowej oraz na drzwiach wejściowych szkoły.  

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 50 zł na rodzinę. 
Nr konta Rady Rodziców: 25957410282002001305500001 

 

CMI

AK logo

mini

 

 

Szkoła Muzyczna

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube