Catering 2019/2020

1. Umowa na świadczenie usług cateringu.

2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

 Powyższe dokumenty  należy pobrać, wydrukować i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły do  dnia 27.09.2019r.