Dzień Ziemi - Sprzątanie Świata

Dzień Ziemi 22 kwietnia 2021

Komunikat nr 6 Dyrektora SP Żórawina w sprawie organizacji nauczania od dnia 19 kwietnia 2021r.

KOMUNIKAT NR 6

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ŻÓRAWINIE

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie organizacji nauczania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

od dnia 19 kwietnia 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie informuje:

  1. W związku z dalszym ograniczeniem na obszarze kraju funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I-VIII do dnia 25 kwietnia 2021 r., dyrektor szkoły:
    1. utrzymuje zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VIII do dnia 25 kwietnia 2021 r. i zarządza w tych klasach kontynuację nauki zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
    2. wznawia stacjonarne zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze dla uczniów oddziału przedszkolnego do dnia 25 kwietnia 2021 r. z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
  2. Zadania i obowiązki nauczycieli prowadzących naukę zdalną, wychowawców klas oraz nauczycieli specjalistów określone wcześniej obowiązują nadal. Określony jest jednolity dla całej szkoły sposób prowadzenia zajęć on-line z wykorzystaniem platformy Teams.
  3. Szkoła zorganizuje zajęcia w świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, uczęszczających do klas 1-3. Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki świetlicowej, wnioskują do dyrektora o objęcie ich dziecka taką opieką.
  4. Organizacja konsultacji dla klas ósmych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
  5. Zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia sportowego będą odbywały się w miejscu ich wcześniejszego prowadzenia z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego - dotyczy uczniów klasy sportowej.

e-świetlica Tydzień dla Ziemi

Dzień Ziemi

Odwiedza nas 236 gości oraz 0 użytkowników.