^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

Artykuły

Zapisy do szkoły 2019/2020

Szanowni Państwo,
podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji. Pracownicy naszej szkoły starają się patrzeć na każdą zmianę jako na szansę stworzenia nowych, doskonalszych rozwiązań.


W poczuciu troski o to, aby zachować najlepsze praktyki, które udało się już wypracować w naszej szkole, a jednocześnie szukając wciąż nowych, innowacyjnych rozwiązań w procesie dydaktycznyczno-wychowawczym, chcemy we współpracy z Państwem stworzyć optymalne warunki do rozwoju Waszych dzieci. W naszej codziennej dydaktycznej pracy wciąż stawiamy pytania: jak efektywniej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości.


Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, nowoczesne zaplecze dydaktyczne a przede wszystkim środowisko jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami. Szczególnie ważne są nasze doświadczenia i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do konkursów, zawodów i różnego rodzaju rywalizacji.

Chcemy, żeby wyróżnikami naszej szkoły były:
- liczne innowacje pedagogiczne,
- własne zaplecze sportowe i nauczyciele, dbający o wszechstronny rozwój i zdrowie fizyczne dzieci,
- podwójne wychowawstwo w klasach, opieka edukacyjna i pedagogiczna, bogaty program zajęć dodatkowych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

Grono Pedagogiczne i Dyrekcja Szkoły

Harmonogram rekrutacji w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Żórawina.
Za rekrutację odpowiada Komisja do spraw rekrutacji powołany zarządzeniem dyrektora szkoły. Komisja ustala harmonogram, tworzy listę dzieci zakwalifikowanych/przyjętych do szkoły.

1. Zarządzenie Wójta

2. Zarządzenie Dyrektora SP w Żórawinie w sprawie powołania Komijsi Rekrutacyjnej

3. Zarządzenie Dyrektora SP w Żórawinie w sprawie Regulaminu  Komisji Rekrutacyjnej
4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - "zerówka" i do klasy pierwszej
 

Dokumenty do pobrania:

 

Dla dzieci zamieszkałych  w obwodzie szkoły:
1. Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz 
2. Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - pobierz

3. Załącznik  nr 7 - Deklaracja woli zapisu dziecka do placówki -  pobierz

 

Do zgłoszeń dzieci do klas I należy dołączyć fotografię i  załącznik  nr 7, a do zgłoszeń do  oddziału  przedszkolnego  tylko  załącznik nr 7.

 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1. Wniosek do oddziału przedszkolnego dla dzieci  zamieszkałych  poza obwodem szkzoły - pobierz

2. Wniosek do klasy  pierwszej dla dzieci zamieszkałych  poza obwodem szkzoły - pobierz

Do wniosków dzieci do klas I należy dołączyć fotografię i załączniki od 1-7.

Do wniosków do oddziału  przedszkolnego  tylko załączniki  od 1-7.

1. Załącznik nr 1 - pobierz

2. Załącznik nr 2 - pobierz

3. Załącznik nr 3 - pobierz

4. Załącznik nr 4 - pobierz

5. Załącznik nr 5 - pobierz

6. Załącznik nr 6 - pobierz

7. Załącznik nr 7 - pobierz

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube