^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

eduITDyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie kształcenia na odległość.


INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

1.W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie w formie kształcenia na odległość w terminie od 25.03.2020 r. do odwołania.
2.Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel, poinformuje o tym rodziców i uczniów.
4.W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy dziennika Librus, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych zgodnie z decyzją nauczyciela uczącego danego przedmiotu.
5.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, który każdy nauczyciel jest zobowiązany dostosować do formy kształcenia na odległość,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).
6.Nauczyciel określa czas wykonania zadania w porozumieniu z innymi nauczycielami, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich obecną sytuację w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, biorąc również pod uwagę informacje rodziców ucznia.
7.Nauczyciel powinien być dostępny dla ucznia, rodzica za pośrednictwem wybranego narzędzia w czasie wynikającym z jego planu lekcji, czyli w ramach realizacji obowiązującego go w tym roku szkolnym tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., zwanej Kartą Nauczyciela Dz. U. 2109 r. poz. 2215.
8.Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form w oparciu o obowiązujące dotychczasowe Przedmiotowe Systemy Oceniania.
9.Materiały potrzebne uczniom będą przekazywane przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus lub w innej formie, o której decyduje nauczyciel.
10.Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem w inny sposób niż bezpośrednia realizacja podstawy programowej, tj. nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele-wychowawcy świetlicy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele specjaliści i inni, w swoich godzinach pracy w ramach kształcenia na odległość są dostępni dla ucznia, rodzica w określony przez siebie sposób, o którym informują społeczność szkolną. Przygotowują i umieszczają materiały wspierające ucznia i rodzica w okresie kształcenia na odległość.
11.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube