PILNE !!! Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

uwaga 1Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zajęcia w szkołach i przedszkolu zostają zawieszone na 2 tygodnie

od 12 do 25 marca br.

 

Poniżej komunikat MEN – prosimy  o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcamy do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),
z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

W dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze wobec uczniów, którym rodzice nie są w stanie zorganizować opieki w tych dniach.

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Od 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół podstawowych.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się informacje dotyczące e-materiałów,
z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele. https://epodreczniki.pl/

Informacje dla rodzica

Ze względu na zastosowanie nadzwyczajnych środków ostrożności prosi się rodziców o zachęcanie dzieci do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. W tym celu Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Rodzicom posiadającym dzieci do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej ZUS.

Prosi się o bezwzględne przestrzeganie w domu zasad higieny czystości pomieszczeń, w których Państwo i wasze dzieci przebywacie. Podstawowe formy zachowań profilaktycznych to częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody oraz zachowanie przynajmniej 1 m odległości od osób kaszlących
i kichających. Osoby te powinny pamiętać o zasłanianiu ust i nosa.

Prosi się monitorować na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzenie koronowirusa - zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590!

Infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.