Rozpoczynamy nowy projekt

W naszej szkole rozpoczynamy nowy projekt, w ramach którego odbędzie się szereg zajęć prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.
W najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja uczestników na poniższe zajęcia:
1. język angielski (3 grupy)
2. język niemiecki (1 grupa)
3. matematyka (2 grupy)
4. matematyka metodą eksperymentu (2 grupy)
5. fizyka metodą eksperymentu (1 grupa)
6. biologia metodą eksperymentu (1 grupa)
7. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe (1 grupa)
8. informatyka (2 grupy).

Za rekrutację do każdej z grup odpowiedzialni będą nauczyciele prowadzący te zajęcia.
Projekt będzie trwał od lutego do grudnia 2020 roku.