Jesteśmy w CMI

startowa CMIProjekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów. Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

W naszej  szkole działania projektowe odbywają się na zasadzie kółka informatycznego raz w tygodniu w dwóch  grupach  -  klasy  4-5 pod kierunkiem p. A.Laskowskiej oraz klasy  VI-VIII - prowadzona przez p. A.Gąsior. Nasi  uczniowie z klas VI i VIII na przełomie listopada i  grudnia wzięli  udział w polskiej edycji międzynarodowego konkursu programistycznego PixBloks Challenge Programming, którego  organizatorem był Uniwersytet  im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uczennica klasy  VI a Natalia Olasz, laureatka szkolnego  konkursu  programowania w języku  Scratch,  zakwalifikowała się do  ogólnopolskiego  półfinału PixBloks Challenge. Pozostali  przygotowują się do  wiosennej edycji  programistycznych  potyczek zgłębiając tajniki języka Python, C++ i  algorytmiki.