^Do góry
 • 1 Ania
  Dzięki nauce w tej szkole mogłam bez trudu poradzić sobie w gimnazjum! Nauczyciele mieli rację, gdy mówili, że wszystko to czego się nauczę przyda się w nowej szkole.
 • 2 Bartek
  To w tej szkole znalazłem prawdziwych przyjaciół, z którymi trzymam się dalej! Z niektórymi spotykamy się po lekcjach i wspominamy czasy podstawówki.
 • 3 Justynka
  W tej szkole zawsze czuję się bezpiecznie. Nie grozi mi nic złego ze strony starszych klas. Wszyscy dbają o to, aby nic się nie wydarzyło. Bardzo dobrze wspominam też wycieczki, na których poznałam wiele ciekawych miejsc.
 • 4 Filip
  W szkole są super nauczyciele, zawsze mogę na nich liczyć, gdy czegoś nie umiem. Ja nie lubię się za bardzo uczyć, ale oni zachęcają mnie do tego.
 • 5 Weronika
  Dzięki tej szkole znam ortografię, umiem liczyć, znam przyrodę, historię, uprawiam sport i wiem jak sobie radzić w życiu...
baner

Szkolny Konkurs Programowania w Scratchu

scratch 01Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Programowania  w Scratchu.

Tematem konkursu jest przygotowanie gry typu Escape Room.

Główną̨ ideą konkursu jest promowanie umiejętności programistycznych wśród młodych ludzi.

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie. Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

Adresaci konkursu - to uczniowie klas IV – VII

 1. Cele konkursu:

− popularyzowanie wśród uczniów umiejętności programistycznych,

− rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,

− rozwijanie pracowitości, staranności i wytrwałości wśród uczniów,

− kształtowanie umiejętności logicznego myślenia (myślenia komputacyjnego),

− dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu, promowanie osiągnięć,

− poszerzanie i utrwalanie wiedzy matematycznej.

 1. Zasady i tematyka konkursu:
  1. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch poziomach wiekowych:
  2. uczniowie klas IV - V oraz uczniowie klas VI- VII.
  3. Tematem konkursu jest „Gra typu Escape Room”.
  4. Prace uczniowie przygotowują samodzielnie w programie Scratch. Praca powinna rozpoczynać się̨cia flagi, posiadać scenę będącą wstępem, opisującą historię (fabułę), instrukcję gry (wyświetlana czasowo lub dostępna np. pod przyciskiem „Instrukcja”).
  5. Gra powinna się rozgrywać w jednym lub w większej ilości pomieszczeń. W pokoju/ pokojach mają znajdować się ukryte zadania matematyczne lub logiczne.
  6. Poprawne rozwiązanie zadań prowadzi do zdobycia kolejnych wskazówek pozwalających otworzyć drzwi Pokoju, a tym samym zakończenia gry.
  7. Zakończenie gry musi zawierać wyraźną informację̨ w Scratchu.
  8. W przypadku nieudanej próby wyjścia z Pokoju, program powinien umożliwić ponowne uruchomienie gry z wykorzystaniem tych samych zadań bez potrzeby resetowania gry. Gra powinna mieć ograniczenie czasowe – maksymalnie 3 minutowy limit czasu przeznaczony na wyjście z pokoju. Musi być dokończona i działająca. Nie może zawierać błędów rzeczowych, ortograficznych, merytorycznych, wulgaryzmów, aktów przemocy itp. Zadania powinny mieć odpowiedni stopień trudności umożliwiający skończenie gry w przeznaczonym do tego czasie przeciętnemu uczniowi z danego poziomu wiekowego.
  9. Podczas oceny prac konkursowych jury będzie zwracało uwagę na następujące elementy:
 • zgodne z zasadami uruchomienie gry,
 • wstęp do gry,
 • pomysłowość i oryginalność
 • poprawność zadań/pytań,
 • ilość i jakość przygotowanych zadań,
 • umiejętności programistyczne (m.in: użyte bloki, różnorodność wykorzystanych bloków,
 • zastosowane rozwiązania, ład, zakończenia skryptów, usunięcie niewykorzystanych lub rozłączonych bloków), posiadanie ograniczenia czasowego,
 • możliwość ponownego przejścia gry,
 • sposób zakończenia gry.

Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana samodzielnie. Za autorstwo pracy ucznia odpowiada nauczyciel informatyki.

Oddawanie prac konkursowych

 1. Prace na szkolny konkurs należy przesłać do dnia 11 października 2019 r. w wybrany przez siebie sposób:

Zakończenie konkursu

Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione 2 prace finałowe. Lista zwycięzców zostanie również opublikowana na stronie internetowej do dnia 31.10.2019r. Uroczysty finał i zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do 19 czerwca 2020 r. Na uroczystość zostaną zaproszeni finaliści konkursu. Finaliści otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrodą główną za zdobycie I miejsca jest tablet przeznaczony dla ucznia. Decyzje w sprawach, które nie są objęte niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa w Żórawinie Rights Reserved.


Facebook youtube